ReCuro logo

E-post

Telefon

(+372) 56 011 990

Asukoht

Punane 18, Tallinn

Psühholoog

Millega tegeleb psühholoog?

Psühholoogiline nõustamine aitab saavutada positiivseid muutusi ja liikuda oluliste eesmärkide poole. Nõustamine annab võimaluse tegeleda näiteks liigse mure või ärevuse, ebakindluse, meeleheite, rahulolematuse, motivatsioonipuuduse, suhtlemis- või suhteprobleemide, ettenägematute elusituatsioonidega ning õppida paremini mõistma iseennast ja oma soove-meeleolusid. 

Psühholoogilise nõustamise raames toimub privaatne kohtumine psühholoogi ja kliendi vahel, kus saab sundimatus õhkkonnas rääkida pingetest ja konfliktidest, mis tekitavad rahulolematust ja tugevaid negatiivseid emotsioone. 

Kui kahtled oma võimetes, oskab meie psühholoog neutraalse inimesena hinnata Sinu olukorda erapooletu vaatlejana ning aitab analüüsida tekkinud küsimusi ja probleeme. Nõustamisel tegeletakse põhjustega, mis viisid keeruliste olukordadeni. Samuti annab psühholoog näpunäiteid, kuidas tulla toime raskete ja allasurutud tunnetega edaspidi.

Meie psühholoogile võivad pöörduda kõik kliendid alates 12. eluaastast.

Sõltuvusnõustamine on mõeldud kõigile neile, kes soovivad oma sõltuvusi kontrollida või nendest vabaneda. Sõltuvus mõjutab vaimset ja füüsilist tervist ning selle esinemisel on alati nii põhjus kui ka tagajärg. Sõltuvusnõustamise eesmärk on kliendi toetamine ning nõustamine, samuti motivatsiooni ja enesekindluse tõstmine. Nõustamisega saab parandada inimese üldist heaolu, selgitada välja stressiallikad, maandada pingeid ja konflikte, leida lahendusi kriisidele ning probleemidele, toetada inimese võimet saavutada olulisi eesmärke, mõista paremini iseennast ja enda ümber toimuvat ning saavutada suurem enesekindlus.

Sõltuvusnõustamist viivad läbi nii psühholoogid kui spetsiaalse kogemuse ja väljaõppega sõltuvusnõustajad ning kogemusnõustajad.

Meie psühholoog aitab leida lahendusi tekkinud pingetele ja probleemidele, et saaksid parandada oma toimetulekut ning keskenduda paremini oma igapäevaelule, näiteks töö leidmisele ja selle hoidmisele. Ühise töö raames koos psühholoogiga analüüsid probleemse olukorrani viinud põhjuseid ning leiad uusi vaatenurki ja lahendusi tulevikuks.

Alkoholitarvitamise häirega kliendi käsitlemisel kasutavad meie nõustajad 12 sammu programmi, mis läbi järjepidevuse loob ja kinnistab uued ja taastumist toetavad harjumused. Nõustaja läheneb igale kliendile lähtuvalt tema isikust – eesmärgiks ei ole alati keskenduda täieliku karskuse saavutamisele. Koos nõustajaga pühendutakse mõtte- ja eluviisi muutmise protsessile ning pööratakse tähelepanu individuaalsetele saavutustele nagu näiteks lühemad karskusperioodid. Nõustaja poole tuleks kindlasti pöörduda ka siis kui Sul on soov vabaneda sõltuvusest, kuid Sa ei suuda iseseisvalt oma käitumist muuta või kui oled seda varasemalt proovinud, kuid ei ole jõudnud soovitud tulemuseni.

Meie sõltuvusnõustajad on pika kogemusega ning tegelenud erinevate sõltuvushäiretega klientidega. Kõik Sinu ja nõustaja vahel räägitu on konfidentsiaalne ning hinnangutevaba. Vajadusel oskab sõltuvusnõustaja hinnata, kas raviprotsessi oleks vaja toetada mõne teise sekkumisega.
Tööpsühholoog on psühholoogiharidusega ja töötervishoiualase eriväljaõppega töötervishoiuspetsialist. Tööpsühholoog aitab taastada ja parandada töötajate töövõimet ning aitab läbi viia töökeskkonna auditi ja analüüsi, mis annab tööandjale tagasisidet, kuidas töökeskkonda tervislikumaks muuta. Tööpsühholoog on töökeskkonna psühhosotsiaalse koormuse hindamise ja tasakaalustamise spetsialist. Vajadusel toetab tööpsühholoog tööandjat aidates mõista töökeskkonna psühhosotsiaalset koormust ja pingeid.

Lühiajaliselt suudab inimene pingelistes olukordades end paremini tööle mobiliseerida ja saavutada kiiremini soovitud tulemusi, jättes sellest mulje kui tõhusaimast töömeetodist. Kahjuks on vastupidi – pikaajaline stress ilma piisava taastumiseta on soodne pinnas professionaalse läbipõlemise, ärevushäirete ja depressiooni tekkeks. Läbipõlemine toob omakorda kaasa ettevõtte efektiivsuse ja tootlikkuse pikaajalise languse.

Tööpsühholoogi töö üheks väljundiks on samuti personali individuaalne vastuvõtt, mil klient suunatakse konsultatsioonile õe või töötervishoiuarsti juurde. Tööpsühholoogi poole tuleks esmalt pöörduda juhul kui on oht töötaja töövõime langusele või kui tervisekontrolli käigus tuvastatakse tööstressi, läbipõlemise, ärevushäirete ja/või depressiooni sümptomid.

Lisaks eelnevale saab tööpsühholoog aidata nii tööandjat kui ka töötajaid kriisiolukordade lahendamisel või nende tagajärgede vähendamisel. Sellised olukorrad on näiteks tööõnnetused, mil lisaks õnnetuses vigastatule võivad abi vajada ka tema kolleegid. Töötajad võivad vajada abi ja nõu ka pärast vägivalda, ohtlikke situatsioone või ähvardusi. Eesmärk on vältida töötajate invaliidistumist või haigestumist vaimsete probleemide tõttu.

Kognitiiv-käitumuslik psühhoteraapia eesmärgistatud, kindla ülesehitusega ja tulemusele orienteeritud koostööprotsess, mille eesmärgiks on läbi erinevate psühholoogiliste tehnikate aidata kliendil oma probleeme lahendada. Teraapia toetab uute oskuste välja arendamist, mis aitavad üle saada mitte ainult hetkeprobleemidest vaid luua ka mustreid lahendamaks sarnast tüüpi probleeme tulevikus. Terapeut keskendub küll kliendi kindlale probleemile, kuid ei paku välja üht kindlat lahendust vaid aitab mõista probleemi tagamaid ning annab kliendile vahendid ja teadmised, kuidas end ise aidata.

Eriti hästi sobib kognitiiv-käitumuslik teraapia depressiooni ja ärevushäirete raviks, kuid ka erinevate sõltuvushäirete, psühhotraumade, enesehinnanguprobleemide, leina, foobiate ja muude probleemide käsitluseks.

Suur osa teraapiast põhineb siin ja praegu toimuval ning põhieesmärgiks on aidata kliendil ellu viia soovituid elumuutusi. Teraapia aeg on piiratud ja täpselt on kokku lepitud eesmärgid vastavalt kliendi individuaalsetele vajadustele.

Lisaks kabinetis läbi viidavale tööle võib spetsialist anda Sulle koduseid ülesandeid, milled lahendamine on võtmetähtsusega teraapia õnnestumises. Kodutööd aitavad juba omandatud teadmisi kinnistada ning panustavad teraapia tulemuslikkusesse olulisel määral.

Spordipsühholoog suunab ja toetab eelduste loomist spordiga tegelevate indiviidide, võistkondade ja organisatsioonide spordi- ja liikumisharrastustega seotud eesmärkide ning potentsiaali realiseerimist, spordi kontekstis vaimse tervise probleemide ennetamist ja spordiga tegelemise läbi elukvaliteedi tõstmist. Spordipsühholoog rakendab oma töös sobivaid teaduspõhiseid psühholoogia põhimõtteid ja sekkumisviise ning kaasab vajadusel teiste erialade spetsialiste.

Spordipsühholoog ei parranda tehnilisi oskusi, kuid loob eeldused spordiga tegeleva inimese psüühika juhtimise oskusi, mis toetavad sportlase terviklikku arengut. Spordipsühholoog aitab näiteks arendada eesmärkide seadmise oskust, kuid ka enese- ning emotsioonide juhtimise oskust. Spetsialist lähtub oma töös alati iga kliendi individuaalsetest omadustest ning tagab tema konfidentsiaalsuse.